“TFP”


INFORMATIONS ABOUT “TFP” PHOTO SHOOTING

I offer “TFP” photo shooting, which is largely dependent on the arrangement. For photo shooting this way I choose models myself on the basis of your photos or acquaintances.

ORDERING OF PHOTO SHOOTING
If you are interested in “TFP” photo shooting, via email on this website or through my email lucy.zem@gmail.com or further through messages either on my FB page or on my personal FB profile, please send me a photo of your face close up (either without makeup or only light makeup) and a photo of your whole body and all without retouching. If you already have some professional photos, you can also send them. Further, please include your full name, where you live (to be able to agree on the place of photo shooting) and possibly if you have some idea of photo shooting theme, it can be noted. All girls who contact me through those contacts with the interest in “TFP” photo shooting and that will suit my requirements for the photo shooting, I will contact them. Naturally I don’t guarantee immediate photo shooting offer, I will continually return to your sent photos in the future, so it is possible that I will contact you later.

PHOTO SHOOTING THEME
I contact you with the specific photo shooting theme on my own either with my idea or your idea raised when ordering or at any time after order.

PHOTO SHOOTING TIME
The duration of the photo shooting itself (without visage preparation) depends on about photo shooting heftiness, however it is about 1,5 hours.
It depends on agreement where photo shooting will take place.

PLACE OF PHOTO SHOOTING 
Place of photo shooting depends on specific photo shooting theme. 
Photo shooting can take place in studio (photo backgrounds – one coloured: white, black, grey, beige, brown, yellow, red, pink, purple, blue; others: silver glitters, blue glitters, spotted, various rainbow, various floral, various autumn, various wooden, girly castle, blackboard with geometric shapes), elsewhere indoors or outside. 
There are many photo props, clothes and accessories in the studio that can be used for photo shooting. 
Studio can be found at Jan z Dražic 307, Roudnice nad Labem. Please ring the bell outside (first from top), and in a moment I will open the door.

PHOTO SHOOTING PRICE
“TFP” photo shooting is free of charge.

VISAGE
Visage matter (makeup, hair adjustments and clothing) depends on specific photo shooting theme.
However I recommend makeup for photo shooting, because then the final photos look professional and it facilitates the work of the subsequent retouching. Therefore I offer the possibility of makeup for 150 CZK.
If you prefer your own make up, please take care the makeup, eye shadows and lips. Especially I recommend highlight your eyes more than usual.
Since the hair is a significant element of your appearance, please wash and naturally adjust before photographing them.
Before photo shooting, please also form eyebrows, do manicure and pedicure.
If it will be a studio photography, please clean the shoes, especially the soles.
The duration of visage preparation with makeup takes about 30 min

FINAL PHOTOS
The final photographs I choose according to the overall technical quality and expression. Photos can be viewed during the photo shooting. Total number of resulting photos is to 5
The final photos are delivered in 7 days by electronic form through data storage.
You will get your photos in A5 dimension, which is the appropriate size for ordinary printing or publishing on the Internet. If you want to perpetuate your photos even in a greater dimension, just send me your size request for your selected pictures and I will send these photos in a larger size and quality.
I reserve an option to publish the final photos as my portfolio as they are my author work. 
I offer photo printing – on paper (glossy or matt) or sticker (glossy or matt) which is waterproof. If you require a photo that you would like to hang on a wall, I can offer you printing on sticker (glossy or matt) with sticking on the board (PVC 5 mm or 3 mm). All these types is possible to see.

CANCELLATION OF PHOTO SHOOTING
If you are not able to arrive at the arranged photo shooting, please let me know as soon as possible and we will arrange an alternative date. Likewise, if you arrive later, please let me know right away. If I cancel the photo shooting on my part, I will immediately send you the earliest possible date for a replacement.

DSC3655-untitled-7242-untitled-7944INFORMACE O 
FOCENÍ FORMOU „TFP“

Nabízím focení formou „TFP“, které je z velké části závislé na dohodě. Pro focení touto cestou si vybírám modelky sama na základě Vašich fotografií nebo ze známosti. 

PŘIHLÁŠENÍ
Pokud máte zájem o focení formou „TFP“, přes email na tomto webu nebo přes můj email lucy.zem@gmail.com a nebo dále přes zprávy buď na mé FB stránce nebo na mém osobním FB profilu, mi prosím zašlete fotografii Vašeho obličeje zblízka (buď nenalíčeného nebo jen lehký makeup) a fotografii Vaší celé postavy a to vše bez retuše. Pokud již máte některé profesionálnější fotografie, můžete je také poslat. Dále prosím uveďte Vaše jméno a příjmení, odkud jste (abychom se mohly dohodnout na místě focení) a případně pokud máte určitou představu o tématu focení, můžete ji uvést.
Všechny dívky, které mě přes uvedené kontakty osloví se zájmem o focení „TFP“ a které budou vyhovovat mým požadavkům pro dané focení, budu kontaktovat. Ovšem nezaručuji okamžitou nabídku k focení, k Vašim zaslaným fotografiím se budu v budoucnu průběžně vracet, je tedy možné, že vás budu kontaktovat až později.

TÉMA FOTOGRAFOVÁNÍ
S konkrétním tématem fotografování Vás oslovuji já sama buď s nabídkou mého nápadu a nebo Vašeho nápadu vzneseného při objednávce nebo kdykoliv po zaslání objednávky.

ČAS FOCENÍ
Délka samotného fotografování (bez přípravy vizáže) závisí na náročnosti tématu focení, nicméně trvá cca 1,5 hod.
Je otázkou dohody, kdy focení bude probíhat.

MÍSTO FOCENÍ
Místo focení závisí na konkrétním tématu focení.
Focení je možné uskutečnit ve fotostudiu (fotografická pozadí – jednobarevná: bílé, černé, šedé, béžové, hnědé, žluté, červené, růžové, fialové, modré; ostatní: třpytivé stříbrné, třpytivé modré, puntíkované, různá duhová, různá květinová, různá podzimní, různá dřevěná, dále dívčí se zámkem, školní tabule s geometrickými tvary), jinde v interiéru nebo v exteriéru.
Ve fotostudiu je velké množství rekvizit, oblečení a doplňků, které je možné k focení využít.
Ateliér se nachází na adrese Jana z Dražic 307, Roudnice nad Labem. Zazvoňte prosím venku na zvonek (první seshora) a během chvilky vám otevřu.

CENA FOCENÍ
Fotografování formou „TFP“ je zdarma.

VIZÁŽ
Otázka vizáže (líčení, úpravy vlasů a oblečení) závisí na daném tématu focení.
Nicméně k fotografování rozhodně doporučuji líčení, jelikož výsledné fotografie dostanou profesionální vzhled a mně to usnadní práci při následné retuši. Nabízím proto možnost líčení za cenu 150 Kč.
Pokud se dohodneme na líčení vlastním, dejte si prosím záležet na makeupu, očních stínech i rtech. Zejména oči doporučuji zvýraznit více než obvykle.
Jelikož jsou vlasy výrazným prvkem vaší vizáže, před focením je potřeba si je umýt a přirozeně upravit.
Před focením prosím proveďte také úpravu obočí, manikůru a pedikůru.
Pokud se bude jednat o focení ve fotostudiu, vyčistěte si prosím obuv, především podrážku.
Délka přípravy vizáže i s líčením trvá cca 30 min.

VÝSLEDNÉ FOTOGRAFIE
Výsledné fotografie vybírám já a to podle celkové technické kvality a výrazu, který je potřeba u portrétového focení zhodnotit. Všechny nafocené fotografie je samozřejmě možné si prohlédnout během focení. Celkový počet výsledných fotografií je dle dohody 1 až 5.
Finální fotografie doručuji do 7 dnů elektronickou formou přes datovou úschovnu.
Rozměr, ve kterém dostanete fotografie, je A5, což je vhodná velikost pro běžný tisk nebo pro publikování na internet. Pokud si budete chtít nechat fotografie zvěčnit v ještě větším rozměru, stačí mi odeslat požadavek velikosti formátu pro vámi vybrané fotografie a já vám zašlu tyto fotografie ve větší velikosti a kvalitě. 
Pro finální fotografie si vyhrazuji možnost je uveřejňovat jako své portfolio, jelikož jsou mým autorským dílem. 
V případě, že byste toužili po tisku výsledných fotek, mohu nabídnout – na papír (lesk nebo mat) nebo samolepku (lesk nebo mat), která je voděodolná. Pokud budete chtít tisk na pevný podklad, nabídnu tisk na samolepku (lesk nebo mat) s nalepením na desku (PVC 5 mm nebo 3 mm). Všechny tyto typy je možné si u mě prohlédnout. 

ZRUŠENÍ FOCENÍ
Jestliže nebudete moct dorazit na domluvené focení, dejte mi prosím co nejdříve vědět a domluvíme se na dalším možném termínu. Stejně tak, dorazíte-li později, dejte mi prosím hned vědět.
Pokud by se jednalo o zrušení focení z mé strany, tak vám neprodleně zašlu nejbližší možný termín pro nahrazení.