OWNERSHIP


All photographs are copyrighted © and owned by Lucie Zemanová. Any reproduction, modification, publication, transmission, transfer, performance, distribution, sale or exploitation of any of the content, for personal or commercial use, whether in whole or in part, without written permission from Lucie Zemanová is prohibited by law. All rights are reserved.

untitled-5847_untitled-5870_untitled-5827


Všechny uvedené fotografie jsou chráněny autorským právem a jsou ve vlastnictví Lucie Zemanové. Jakákoliv reprodukce, úprava, zveřejnění, šíření, převod, interpretace, distribuce, prodej nebo využití jakéhokoliv obsahu, pro osobní nebo obchodní užití, ať už v celku nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu od Lucie Zemanové je zakázáno na základě zákona. Všechna práva vyhrazena.